Bovenkant van de pagina
Direct naar content

Voorkeurshouding en schedelafplatting

Vraag vroegtijdig advies


Denkt u dat uw kind een voorkeurshouding aan het ontwikkelen is dan is het verstandig om advies te vragen bij een deskundige. Door vroegtijdig gerichte oefeningen samen met uw baby uit te voeren kan dit de voorkeurshouding en de mate van afplatting verminderen.

Wat is een voorkeurshouding?

Voorkeurshouding op zuigelingenleeftijd komt frequent voor. Dit houdt verband met het advies om jonge baby's op de rug te laten slapen (richtlijn NCJ Veilig Slapen). Als een baby het hoofdje erg vaak naar dezelfde kant gedraaid heeft, niet alleen als hij/zij slaapt, maar vaak ook als hij/zij wakker is, kan er sprake zijn van een voorkeurshouding. Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is en een snelle groei doormaakt, vervormd deze gemakkelijk wanneer de belasting op het hoofd eenzijdig is. Een voorkeurshouding kan de ontwikkeling van een baby nadelig beïnvloeden.

We onderscheiden hier de twee meest voorkomende schedelvervormingen:

1.Plagiocephalie. Dit is een afplatting aan één zijde van de schedel. Plagiocephalie ontstaat doordat de baby vaker met het hoofd gedraaid ligt naar links of rechts.

Fotobron: Stichting wiegendood/scheefhoofdigheid

2. Brachycephalie. Dit is een afplatting aan de achterzijde van de schedel of ook wel gezien als een plat achterhoofd. Brachycephalie ontstaat doordat de baby veel recht omhoog kijkt en hoofd veelal in het midden houdt en dus minder naar links én rechts draait.

Fotobron: Stichting wiegendood/scheefhoofdigheid


Wat gaat de kinderfysiotherapeut doen?

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderfysiotherapie bij baby's met een voorkeurshouding effectief is. De kinderfysiotherapeut kan door onderzoek en het uitvoeren van een schedelmeting vaststellen wat de ernst is van de schedelscheefheid. Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek vindt plaats om te achterhalen waardoor de (a)symmetrische vervorming van de schedel is ontstaan. Indien dit komt door eenzijdige belasting van het hoofd en er geen aanwijzingen zijn voor andere lichamelijke oorzaken, worden positionerings-, houdings-, hanterings- en oefenadviezen aan ouders gegeven om de voorkeurshouding en de schedelvervorming te verminderen. Bijvoorbeeld door ouders te leren om hun baby op verschillende manieren op te pakken en te dragen, het afwisselend op de linker- en rechterarm te voeden en het kind zo vroeg en zo lang mogelijk, alleen onder toezicht, op de buik te laten liggen/spelen (tijdens de wakkere momenten van het kind).

Een osteopaat of een manueel therapeut gespecialiseerd in het behandelen van baby's kan soms nodig zijn om een mogelijke functiestoornis in de nek op te heffen.

Hoe wordt een schedelmeting uitgevoerd?

Onze kinderfysiotherapeuten kunnen een schedelmeting uitvoeren, via de Skully Care app en door middel van een Plagiocephalometrie (PCM) Deze meetinstrumenten kunnen de mate van scheefheid in maat en getal vast leggen. Door meerdere metingen uit te voeren kan ook gekeken worden hoe de vorm van het hoofdje zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

Hoe wordt een Skully Care app uitgevoerd?

Via de Skully Care app wordt direct inzicht gegeven in de mate van afplatting. Door gebruik te maken van de camera van de telefoon wordt de vorm van een babyhoofdje gemeten: een foto van de bovenkant van het hoofdje, waar als referentiepunten de neus en beide oren op staan. De baby draagt tijdens de meting een hiervoor ontworpen mutsje. (zie foto) Een ontwikkelingsteam koppelde de foto aan software en dit resulteerde in de Skully Care app. Op de achtergrond werkt artificial intelligence technology (AI). Inmiddels werkt de app snel en AVG-Proof. De therapeut maakt de foto en de app doet de rest. Een meting met de Skully Care app duurt gemiddeld 15 min. in deze tijd maak je de foto en ontvang je het resultaat. De Therapeuten zien in de app de beginsituatie staan en in een grafiek het verloop. (zie foto) Ouders kunnen via een ouderportaal de meting van hun kindje inzien. In begrijpelijk taal wordt het resultaat van de meting uitgelegd. In de app staan ook interactieve oefeningen om het afplatten tegen te gaan, waaronder instructievideo's. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het een betrouwbare en valide methode is. Voor meer informatie zie www.Skullycare.com

Hoe wordt de PCM-meting uitgevoerd?

De PCM-meting is een kindvriendelijke methode waarbij een vervormbaar bandje van thermoplast wordt opgewarmd tot een aangename temperatuur. Dit bandje wordt om het hoofdje (in het horizontale vlak) van uw baby aangebracht en wordt vervolgens na enkele minuten hard. Het is dan een exacte kopie van de vorm van de schedel. Op het bandje worden de loodrechte posities van de neus en oren gemarkeerd. Vervolgens wordt het bandje gekopieerd op papier, waarna precieze metingen kunnen worden gedaan, zodat er een getal komt over het percentage van de plagiocephalie of brachycephalie. Afhankelijk van de mate van scheefheid wordt er bij aanvang van de therapie een meting gedaan, een eventuele tussen meting en een eindmeting. Zo ontstaat er een evaluatief moment en worden de vorderingen zichtbaar. Bovendien is het niet belastend voor het kindje. Uit onderzoek is gebleken dat het een betrouwbare en valide methode is


Afspraak maken

Indien u twijfelt of er bij uw kind sprake is van een voorkeurshouding en/of afplatting van het achterhoofd of u heeft al veel geprobeerd maar het helpt tot nu toe onvoldoende of u bent doorverwezen door bijvoorbeeld het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie en eventueel observatie en onderzoek. Indien nodig kan dan behandeling volgen.

Verwijzing en vergoeding

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van de huisarts. Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering 18 keer vergoed. Hoeveel behandelingen u kind daarnaast vergoed krijgt, hangt af van uw eigen aanvullende verzekering.Contact informatie

0548 745133
Info@fysiohaarstraat.nl

Neem contact op!

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Bij akkoord kunt u onze website direct bezoeken.
Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistieken, advertenties en sociale media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Terug naar de bovenkant van de pagina