Bovenkant van de pagina
Direct naar content

Huisregels en klachtenregeling

Omdat er in onze praktijk altijd meerdere patiënten tegelijkertijd aanwezig zijn, zijn er enkele huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met deze huisregels willen wij zowel voor u als voor onze medewerkers een veilige en prettige omgeving creëren en houden.

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De medewerkers van Fysio Haarstraat behouden zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Omdat Fysio Haarstraat ook mindervaliden behandelt, is het prijzenswaardig dat deze personen bij gebrek aan zitruimte met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op eventuele waardevolle spullen. Fysio Haarstraat is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, leg dit dan terug op de juiste plaats wanneer u de wachtruimte verlaat.
 • Volg in het geval van een calamiteit de aanwijzingen van onze medewerkers of de hiertoe bevoegde instantie, zoals de politie of brandweer.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Onze oefenzaal is alleen te betreden met sportschoenen.
 • Na het gebruik van oefenmaterialen verzoeken wij u om deze weer terug te leggen op de juiste plaats.

Daarnaast hanteert Fysio Haarstraat enkele standaard regels over afspraken:

 • Wanneer u een afspraak heeft hoeft u zich niet bij de receptie te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de balie
 • U wordt door onze fysiotherapeut gevraagd (vrijblijvend) mee te werken aan ons kwaliteitsonderzoek.
 • Kunt u niet bij een afspraak aanwezig zijn? Afspraken dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een mail sturen naar info@fysiohaarstraat.nl
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Mocht dit niet toereikend zijn voor de behandeling dan worden deze rechtstreeks aan u gefactureerd tegen praktijktarief. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij uzelf.
 • Wij verzoeken u om bij iedere behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij (bij voldoende behandelingen) rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Indien u een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat u niet (meer) verzekerd bent voor deze zorg, of meer behandelingen heeft gehad dan door uw verzekering wordt vergoed, dan krijgt u alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen wordt in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of oninbaar blijken van de incasso-machtiging bent u van rechtswege in verzuim en kan Fysio Haarstraat incassomaatregelen treffen, dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Corona

 • Klik hier voor het huidige beleid ten aanzien van fysiotherapie tijdens corona.

Daarnaast hanteert Fysio Haarstraat enkele standaard regels over afspraken:

 • Wanneer u een afspraak heeft hoeft u zich niet bij de receptie te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Kunt u niet bij een afspraak aanwezig zijn? Afspraken dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden.
 • Wij verzoeken u om bij iedere behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen.

Klachtenregeling

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat de patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag!

Een klacht, wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk om van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw fysiotherapeut en/of de klachtenfunctionaris van Fysio Haarstraat. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om de klacht samen op te lossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten:
https://www.defysiotherapeut.com
https://www.defysiotherapeut.com/over-fysiotherapie/klachtenregeling/

Contact informatie

0548 745133
Info@fysiohaarstraat.nl

Neem contact op!

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Bij akkoord kunt u onze website direct bezoeken.
Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistieken, advertenties en sociale media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Terug naar de bovenkant van de pagina